เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเกี่ยวกับทุนภายในคณะฯ

1. MS-Office-2003-Word-icon แบบเสนอประวัติและผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัล new2
2. MS-Office-2003-Word-icon แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการฉบับย่อเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ new2
3. MS-Office-2003-Word-icon แบบฟอร์มการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อขอรับทุนจากเงินรายได้
4. MS-Office-2003-Word-icon แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ new2


เอกสารเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

1. MS-Office-2003-Word-icon แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓ ปรับปรุง/๒)
2. MS-Office-2003-Word-icon คำแนะนำในการเขียนรายละเอียดแบบ ก.พ.อ.๐๓ ปรับปรุง/๒
3. PDF_icon เสวนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
4. PDF_icon หลักเกณฑ์การจัดสายกลุ่มบุคลากร
5. PDF_icon การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการที่ทำหน้าที่ “อาจารย์”

การเขียนเอกสารอ้างอิงในวารสารทางวิชาการ

 

1. PDF_icon การเขียนเอกสารอ้างอิงในวารสารทางวิชาการโดยใช้ระบบแวนคูเวอร์
2. PDF_icon การเขียนบรรณานุกรมโดย Vancouver Style
3. icon The Vancouver Style

เอกสารเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อวารสารทางวิชาการ

1. PDF_icon บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
2. PDF_icon บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
3.  MS-Office-2003-Word-icon วารสารไทยที่จัดเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ/หรือ ปรากฎในฐานข้อมูลสากล

Biosafety for Research

1. MS-Office-2003-Word-icon แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอคำรับรองจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. PDF_icon แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอคำรับรองจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. MS-Office-2003-Word-icon PROJECT RISK ASSESSMENT
4. PDF_icon แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
5. PDF_icon laboratory biosafety manual-who 3rd edition
6.  PDF_icon การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

เอกสารและประกาศต่างๆจากมหาวิทยาลัย

1. PDF_icon ข้อมูลการประเมินคุณภาพงานวิจัย
2 PDF_icon ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์
3. PDF_icon MAHIDOL UNIVERSITY MATERIAL TRANSFER AGREEMENT (MTA)

ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี งบประมาณ 2554

1.  MS-Office-2003-Word-icon แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) แบบ ว-1ด
2. MS-Office-2003-Word-icon แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) แบบ ว-1ช
3. MS-Office-2003-Word-icon รายละเอียดเงินอุดหนุนและรายจ่ายอื่นสนับสนุนงาน/โครงการ/รายการ แบบฟอร์ม ก
4. PDF_icon คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project) แบบ ว-1ด
5. PDF_icon คำชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) แบบ ว-1ช
6. PDF_icon ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
7. PDF_icon นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)
8. MS-Office-2003-Word-icon แบบรายงานความก้าวหน้า แบบ ต-1ช/ด

เอกสารอื่นๆเกี่ยวกับทุนวิจัย

1. PDF_icon แบบเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
2. MS-Office-2003-Word-icon รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล
3. MS-Office-2003-Word-icon หัวข้อเกี่ยวกับส่วนประกอบในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอมหาวิทยาลัยมหิดล
4. MS-Office-2003-Word-icon ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
5. PDF_icon MAHIDOL UNIVERSITY MATERIAL TRANSFER AGREEMENT (MTA)
6. MS-Office-2003-Word-icon รายละเอียดเงินอุดหนุนและรายจ่ายอื่น (แบบฟอร์ม ก.)
7. PDF_icon คำชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-1ช)
8. PDF_icon คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-1ด)
9. PDF_icon คำชี้แจงแบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ บช-3)
10. PDF_icon ขั้นตอนในการเข้าระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ NRPM Online
11. MS-Office-2003-Word-icon แบบรายงานความก้าวหน้า แบบ ต-1ช/ด
12. MS-Office-2003-Excel-icon แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ บช-3)
13. MS-Office-2003-Word-icon แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-1ด)
14. MS-Office-2003-Word-icon แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-1ช)
 
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
หน่วยกิจการศึกษา
หน่วยงานในมหิดล
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์


   OneHealth VS

   handbook

   thaiwisdombanner

ฐานข้อมูลสารสนเทศ

  
   feedguidebannersm

   Journal banner2  

แบบประเมินออนไลน์


Banner

จำนวนผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday343
mod_vvisit_counterYesterday586
mod_vvisit_counterThis week4565
mod_vvisit_counterLast week2435
mod_vvisit_counterThis month4237
mod_vvisit_counterLast month12255
mod_vvisit_counterAll days1468379

We have: 2 guests, 9 bots online
Your IP: 54.159.19.75
 , 
Today: ก.พ. 06, 2016