ชนิดและพันธุ์ม้า
l19-131ม้าขี่ (Riding Horse)
เป็นม้าที่ใช้สำหรับขี่เดินทาง ม้าแข่ง ม้าสำหรับกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ม้าสำหรับขี่แข่งกีฬาโปโล ม้าขี่สำหรับเดินสวนสนามม้าขี่มีหลายพันธุ์ด้วยกัน เช่น
- พันธุ์อเมริกันแซดเดิล (American Saddle Horse)
- พันธุ์อัพพาลูซา (Appaloosa)
- พันธุ์อาหรับ (Arabian)
- พันธุ์มอร์แกน (Morgan)
- พันธุ์คลีฟแลนด์ เบย์ (Cleveland Bay)
- พันธุ์พาโลมิโน (Palomino)
- พันธุ์พินโต (Pinto)
- พันธุ์เทนเนสซี วอล์คกิ้ง (Tennessee Walking)
- พันธุ์เทอร์รับเบร็ด (Thoroughbred)
ม้าขี่เป็นม้าที่มีขนาดสูงประมาณ ๑๔-๑๗ แฮนด์ เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนัก ๓๖๔-๕๙๑ กิโลกรัม
ม้าโพนี่ (Pony Horse)
เป็นม้าสำหรับการขี่ของเด็กๆ หรือเทียมรถลากขนาดเล็ก มีส่วนสูงประมาณ ๑๑-๑๔ แฮนด์ และเมื่อโตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ ๑๕๐-๓๘๖ กิโลกรัม ม้าโพนี่มีอยู่หลายพันธุ์ด้วยกัน เช่น - พันธุ์อเมริกานา (Americana)
- พันธุ์แฮกนี (Hackney)
- พันธุ์เชตแลนด์ (Shetland)
- พันธุ์เวลช์ (Welsh)
- พันธุ์ฮาร์นเนส (Harness)
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช